Archive for the ‘Հայոց լեզու’ Category

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ

Posted: October 24, 2012 by 78dproc in Հայոց լեզու, Uncategorized

ՀԱՅ  ԼԵԶՈՒՆ ՏՈՒՆՆ Է ՀԱՅՈՒՆ
ԱՇԽԱՐՀԻ ՉՈՐՍ  ԾԱԳԵՐՈՒՆ…

Հնչյուն

Posted: October 24, 2012 by 78dproc in Հայոց լեզու

Հնչյունը ձայնային նվազագույն միավորն է:Grabar_1

Նարինե Հովհ.